Резюме на системата

Автоматичен инструмент за преобразуването на звук в текст

Платформата ни разполага със собствен инструмент, който трансформира звукови файлове в текст. Процесът е изцяло автоматизиран, което спестява време и средства.