Клиентска конфиденциалност

GDPR

GDPR

На 25 май 2018 г. В ЕС влезе в сила GDPR и оказа влияние върху начина, по който фирмите събират и съхраняват данни за субектите на ЕС. GDPR е нов закон за неприкосновеността на личния живот, който хармонизира и модернизира всички изисквания на държавите-членки за защита на данните и има за цел да подобри начина, по който организациите обработват личните данни. Това е закон, който има за цел да защити правата на гражданите на ЕС. Въпреки че има много нови или засилени изисквания, основните принципи са непроменени. Новите правила разшириха дефиницията на личните данни и разшириха обхвата, за да засегнат всяка компания, дори и такава извън ЕС, която събира лична информация на лица в ЕС. Нашата позиция, задължения и отговорности са изразени в известията и политиката за поверителност на данните, които се провеждат на този сайт. Задължение на Clippingpoint за защита на личните данни.

Clippingpoint се ангажира да защитава личните данни, които се използват в базите данни / продуктите на компанията. Ние гарантираме, че ние и нашите клиенти спазваме задълженията си по отношение на данните.

Какво да правим в такъв случай, когато имаме влиятелен клиент?

Ако сте клиент, скоро ще ви бъдат изпратени актуализираните разпоредби за обработка наличните данни, за да гарантираме, че ние и нашите клиенти спазваме съответните си задължения съгласно GDPR. Моля, прегледайте ги и ги върнете при първа възможност. Ако сте влиятелна личност, скоро ще получите актуализираното ни Уведомление за поверителност. Моля, прочетете го внимателно и ни уведомете, ако имате някакви въпроси.

Специализирани ресурси на GDPR

Имаме екип от специалисти, които работят в световен мащаб с ключови функционални области, за да се гарантира, че подготовката на GDPR се осъществява. Ние управляваме и защитаваме вашите данни ефективно и работим по стратегически амбиции за неприкосновеност на личния живот. Ключовите области, по които работим, са: Актуализирането на споразуменията за обработка на данни с доставчиците и гарантирането на съгласуваност между ключовите процеси и нашите политики за поверителност. Официално документиране на практиките за поверителност, които имаме, така че да можем да се съобразим с изискванията за засилено съхранение на документи.

Актуализиране и обновяване на условията и договорите с нашите клиенти

Подобряване на процесите, услугите и продуктите, подкрепящи инициативите за неприкосновеност на личния живот, за да ни помогнат да изпълним нашите задължения.

Този сайт предоставя повече информация за GDPR и как засяга клиентите, перспективите, влиятелните клиенти и всички области на нашия бизнес. Ако откриете, че имате по-конкретни запитвания, които не са разгледани тук, моля свържете се с privacy@Clippingpoint.com.

Клиентска конфиденциалност

Това Уведомление за поверителност е за влиятелните личности, включени в медийната база данни на Clippingpoint. Ние в Clippingpoint се ангажираме да ви информираме как използваме вашите лични данни, да ви дадем контрол върху начина, по който се използват, и защитават. Тук ще намерите информация за това каква информация разполагаме за вас, как и защо я събираме, как я използваме и как я пазим. Това Уведомление за поверителност също ще ви разясни вашите права, как можете да упражнявате тези права и как законът ви защитава. И накрая, той ви казва как можете да упражнявате предпочитанията си, за да управлявате информацията, която имаме за вас, и ако по някаква причина не искате да бъдете в нашата медийна база данни, как да да бъдете отписани от нея.

За Clippingpoint

Clippingpoint е глобална комуникационна група от компании, която дава възможност на нашите клиенти да идентифицират и да се свързват с влиятелни личности; да разпространяват прес релийзи до тях; и да измерват въздействието на тези съобщения. Нашите клиенти правят това, като използват редица различни продукти, които им позволяват достъп до нашата медийна база данни. Нашите продукти и услуги се използват в много страни под различни марки, включително Clippingpoint, Gorkana, PR Newswire, Hors Antenne, Data Presse, Argus De La Presse, CEDROM, Profnet, HARO и Prime. Повече подробности за продуктите и услугите, които предлагаме, можете да намерите на нашия уебсайт www.Clippingpoint.bg.

Ако имате запитвания относно това за какво използваме личните ви дании, не се колебайте да се свържете с нас на:Privacy@Clippingpoint.com.

Бисквитки с Flash

Някои функции на нашите услуги могат да използват локално съхранени обекти, наречени Бисквитки с Flash, за събиране и съхраняване на информация за вашите предпочитания и навигация до и от нашите уебсайтове. Влючваме и „бисквитки“ и в нашите видео плеъри, използвани от трети страни, за да следим броя на уникалните зрители, които виждат видеопрессъобщението на даден клиент и предоставят обобщени отчети. „Бисквитките“ с Flash не се управляват от същите настройки на браузъра, които се използват за „бисквитките“ в браузъра. За да научите как можете да управлявате настройките си за „бисквитките“ на Flash, посетете страницата с настройки на Flash плеъра на уебсайта на Adobe. Ако забраните или откажете „бисквитките“ на Flash, моля, имайте предвид, че няма да имате достъп до някои наши услуги, или те няма да функционират правилно.

Clippingpoint е администратор на лични данни и отговаря за вашите лични данни.

Пълните ни данни за контакт са както следва:

Гореща линия за журналисти: +359 889 40 40 41

Ако имате някакви въпроси относно това Съобщение за поверителност или начина, по който използваме Вашите лични данни, моля свържете се с нашия служител по защита на данните на следния мейл адрес: privacy@Clippingpoint.com.

Медийна база данни

Нашата медийна база данни е хранилище на информация (и по-специално информация за контакт), свързана с влиятелни лица като вас. Ние ви наричаме "влиятелен", защото имате способността да влияете на поведението и мненията на другите. Този термин включва журналисти, работещи за вестници (печатни и онлайн), журналисти на свободна практика и други влиятелни лица, включително работещи в социални медии като Twitter, Facebook, Instagram и други платформи. Достъпът до базата данни на медиите се осъществява чрез абонамент в една от нашите платформи за обслужване на клиенти (включително, но не само Clippingpoint.bg.

Каква лична информация събираме?

Събираме толкова информация, колоко смятаме, че ще е нужна на нашите клиенти, за да осигурят смислен контакт. Това включва основна информация като вашето име и данни за контакт, длъжност, публични профили в социалните медии, области на интереси и евентуално кратка биографична информация за историята на вашата кариера.

Видовете лични данни, които събираме

Събираме само данни, необходими за осъществяване на нашата дейност. Ние събираме, използваме, съхраняваме и прехвърляме различни видове данни за вас, които могат да включват следното: Име и пол, заеманата длъжност, образование, работно място, работен адрес, телефон, телефон на факс, работен мейл адрес, личен мейл адрес (ако ни е предоставен от вас), Twitter профил, снимка на профила, линк към профила ви в LinkedIn, брой последователи в социалните медии, снимка от профила в социалните медии, pitch preference (напр. как искате да се свързват с вас), целеви групи.

Ние не притежаваме никакви чувствителни лични данни за вас (като например данни за вашата раса или етническа принадлежност, религиозни или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически мнения, членство в профсъюзи, данни за вашето здраве, генетични и биометрични данни), освен ако не сте отбелязали, че искате тези данни да станат обществено достояние (напр., като сте предоставили такава информация на широката общественост, като пишете за нея или я публикувате в профила си в социалните медии).

Как събираме личните ви данни?

По-голямата част от информацията, която притежаваме за вас, се получава от публично достъпни източници или директно от вас самите. Това включва вашите обществено достъпни профили в социалните медии, информация за вас, публикувана от работодателя ви (например на уебсайта на мястото, за което работите) и информация от статии, които може да сте написали. Тази информация се събира от нашите опитни изследователски екипи. Ние събираме вашите данни или директно от вас, или от обществено достъпни източници като: Статии или блогове, които може да сте написали, влогове, които може да сте създали, вашият собствен уебсайт, уебсайтовете на вашия работодател, уебсайтът на издателя ви, вашите обществено достъпни профили в социалните медии ( например, Facebook, Instagram, Twitter и LinkedIn), други публично достъпни онлайн източници. Също така събираме данни от други източници, включително: други влиятелни лица, вашият работодател (ако сте нает на работа), вашият пряк ръководител или прес-екипът ви.

Преди да пуснем тази информация в медийната база данни, ние проверяваме дали вашите данни за контакт са правилни или като се свържеме директно с вас, или чрез вашия работодател, или като проверим във вашия профил в социалните медии или уебсайтовете, в които сте се регистрирали.

Целите, за които ще използваме вашите лични данни

Използвайки тази информация, ние създаваме вашия профил и го включваме в нашата медийна база данни. Позволяваме на клиентите ни достъп до нашата медийна база данни чрез една от нашите онлайн платформи, така че те да могат да виждат профила ви и да ви изпращат информация, за която смятат, че може да ви интересува. Това също е полезно за вас, тъй като означава, че получавате новини и друга информация, която може да бъде полезна. Нашата основна роля е да улесним ефективната комуникация между нашите клиенти и влиятелните лица. Освен че използваме нашата медийна база данни, за да изпращаме съобщения само на влиятелни лица, нашите клиенти могат да използват и функционалността на нашата медийна база данни, за да създават свои собствени списъци на влиятелни лица, да добавят свои собствени данни и да следят как реагирате на съобщенията, които ви изпращат (например дали сте отворили имейл, изпратен чрез някой от нашите платформи за обслужване на клиенти или сте кликнали върху връзки, съдържащи се в този имейл). Основната цел за използване на личните ви данни е да се създаде медийната база данни и тя да бъде достъпна за нашите клиенти члез заплащане.

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани по един или повече от следните начини

Разглеждане на медийната база данни: нашите клиенти могат да разглеждат медийната база данни чрез една от нашите онлайн платформи.

Изпращане на прессъобщения: нашите клиенти могат да ви изпращат съобщения за пресата за неща, които смятат, че може да ви интересуват.

Media Monitoring

Нашите клиенти могат да преглеждат, чрез търсене по ключови думи, публикации и социални медийни платформи чрез една от нашите онлайн платформи. Клиентът може да търси ключова дума като „слънчеви очила“. След това нашата платформа автоматично ще върне списък на всички публикации в социалните медии, статии и т.н., съдържащи ключовата дума "слънчеви очила" или думи, свързани с тази тема. Също така да върне данните за контакт на журналиста или влиятелния човек, който е написал това съдържание, ако журналистът включи тези подробности в съдържанието. Тази функционалност не се ограничава до съдържание, написано от контакти в медийната база данни.

Профилиране и проследяване

Вижте как използваме личните ви данни за профилиране и проследяване.

Поддържане и администриране на нашата медийна база данни.

Поддържане на контакт, обработка на запитвания, жалби и казуси. Спазване на всички приложими закони и разпоредби.

Правно основание за обработка на личните ви данни.

Ние обработваме Вашите лични данни, за да предоставяме нашите услуги на клиентите си. Ние вярваме, че това е в нашите законни бизнес интереси.

Нашите клиенти могат да комуникират по-ефективно с влиятелни лица. Ние разглеждаме и балансираме всяко потенциално отрицателно въздействие върху вас и вашите права, преди да обработим личните ви данни за законните ни интереси. Ние не използваме вашите лични данни за дейности, за които смятаме, че нашите интереси се пренебрегват от неоправдано неблагоприятно въздействие върху вас.

Ако искате да ви премахнем от нашата медийна база данни, моля пишете ни на Privacy@Clippingpoint.com и ние ще обработим тази молба възможно най-скоро

Деца

Нашата медийна база данни не е предназначена за деца и ние съзнателно не събираме лични данни, свързани с деца. Ако сте на възраст под 16 години, моля да ни уведомите и ние ще ви изтрием от нашата медийна база данни.

Как използваме личните ви данни за профилиране и проследяване

Ние можем да използваме вашите лични данни за целите на автоматизираното профилиране. Профилирането, което провеждаме, както и неговото използване, е ограничено. Ние използваме профилиране, за да оценим (наред с други неща) вашите лични предпочитания, интереси, поведение и аудитория, и да направим това достъпно за нашите клиенти в отговор на конкретни запитвания. Можем, например, да използваме профилиране, за да помогнем на нашите клиенти да разберат от какви теми се интересувате (което е очевидно от естеството на съдържанието, което произвеждате) и степента на вашата аудитория (очевидно от броя на последователите на социалните медии, които имате ). Това от своя страна помага на нашите клиенти да насочват комуникациите си към вас по-ефективно. Резултатите от това профилиране са достъпни във вашия собствен профил в медийната база данни. Имате право да ни възразявате с профилиране с вашите лични данни. Ако желаете да спрем профилирането с вашите лични данни, моля свържете се с нас на Privacy@Clippingpoint.com и ние ще ви премахнем от медийната база данни.

Както много от нашите конкуренти и други доставчици на онлайн услуги, ние също извършваме наблюдение на вашата ангажираност със съдържанието, което сте изпратили от нас и от нашите клиенти, използвайки нашата платформа. Това може да включва поставяне на „бисквитка“ в съдържанието, което сте изпратили.

Профилиране

Ние комбинираме личните данни от профила ви с влиянието на обществено достъпно съдържание, което сте създали, и след това представяме тази информация на нашите клиенти чрез една от нашите платформи за обслужване на клиенти.

Клиентът може да търси ключова дума като "трактори". След това нашата платформа автоматично ще върне списък на всички влиятелни лица в медийната база данни, които говорят за трактори в публикациите, статиите и т.н.

Преглеждайте и оценявайте съдържанието: клиентът може да потърси в нашата платформа вашето име (или името на който и да е друг ) и да прегледа действителното съдържание, което сте създали. (Ако съдържанието е печатна статия, тогава копие ще бъде показано на клиента в рамките на платформата Clippingpoint. Ако съдържанието е онлайн, тогава на клиента се предоставя хипервръзка към онлайн местоположението на съдържанието). След това съдържанието ви може да получи автоматично генериран резултат, който се изчислява чрез анализиране на думите, които сте използвали в съдържанието, срещу съгласуван списък с думи, които клиентът счита за „благоприятен“ или „неблагоприятен“ според техните предпочитания / фокус върху индустрията. Можем също така да дадем автоматизирана „тонална“ оценка на всяка част от съдържанието, което, в зависимост от думите, които сте използвали, ще покаже дали разглеждате темата или предмета в положителна, отрицателна или неутрална светлина , Това е получено чрез разглеждане на групи от думи като "добро", "много добро", "отлично", "ужасно", "опасно", "тъжно" и т.н.

Открийте вашата аудитория и нейното местоположение: нашите клиенти могат да виждат вашите обществено достъпни информационни канали в социалните медии чрез нашите платформи за обслужване на клиенти, заедно с данни от тези емисии, включително например колко много последователи на Twitter имате и (използвайки данни, предоставени ни директно от Twitter) и къде се намирате. Ние не правим никакви автоматизирани решения въз основа на профилирането. Профилирането дава възможност на нашите клиенти да идентифицират по-добре влиятелните личности.

Проследяване

Когато нашите клиенти ви изпращат съобщения чрез една от нашите платформи, тези съобщения могат да съдържат софтуер, който позволява на подателя да знае дали сте отворили съобщението и ако е така, кои връзки сте кликнали. Това помага на нашите клиенти да разберат какво съдържание ви интересува и съответно да адаптират бъдещите комуникации. Вие се възползвате от получаването на целенасочена информация от клиентите на Clippingpoint по въпроси, които представляват интерес за вас, които са конкретно определени от вас или чрез съдържанието на материалите, от които се интересувате. Освен това, ако желаете, можете да се възползвате от предлаганите от Clippingpoint продукти и услуги (например заявки за медии и сигнали). Ако обаче не желаете това да се случи, можете да се откажете по всяко време.

Външни трети страни

Доставчици на услуги, които работят от името на групата компании Clippingpoint за изпълнението на всеки договор, който сключваме, например: ИТ поддръжка във всяка страна, професионални съветници, включително адвокати, счетоводители и застрахователи. Органите, които изискват докладване на дейностите по обработката при определени обстоятелства.

Други трети страни: Клиенти, които купуват достъп на едро до данните в нашата медийна база данни, за да препродават отново чрез своите собствени платформи и продукти.

Списък на външни трети страни

Можем също така да споделим личните ви данни с трети страни, на които можем да изберем да продаваме, прехвърляме или обединяваме части от нашия бизнес или с нашите активи. Като алтернатива можем да се стремим да придобием други предприятия или да се слеем с тях. Ако се случи промяна в нашата дейност, новите собственици могат да използват личните ви данни по същия начин, както е посочено в настоящото съобщение за поверителност. Ние изискваме от всички трети страни да спазват сигурността на вашите лични данни и да ги третират в съответствие със закона. Ние не позволяваме на нашите доставчици на услуги да използват вашите лични данни за свои собствени цели и им позволяваме само да обработват вашите лични данни за конкретни цели и в съответствие със задължителни договорни задължения, които отговарят на изискванията на законодателството за защита на данните.

Международно прехвърляне

Ние можем да споделяме вашите лични данни с юридически лица от групата на компаниите на Clippingpoint. Това може да включва прехвърляне на вашите лични данни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП). Някои от третите страни, на които можем да прехвърлим вашите лични данни (включително някои от нашите клиенти), също са базирани извън ЕИП, така че обработката на личните ви данни ще включва също прехвърляне извън ЕИП. Когато вашите лични данни се прехвърлят извън ЕИП, ние правим това в съответствие с образци на договори, одобрени от Европейската комисия, за да се гарантира наличието на адекватно ниво на защита на вашите лични данни.

Нашите мерки за сигурност

Ние се ангажираме да защитаваме вашите лични данни. Въвеодамепредпазни мерки, включително надеждни и подходящи технологии, процеси и договорни споразумения, така че данните, които имаме за вас, са защитени от неоторизиран достъп и неправомерно използване. Няма да пазим личните ви данни за по-дълго, отколкото е необходимо.

Гаранциите, които сме въвели, за да защитим личните ви данни, включват:

Технически и организационни мерки.

Колко време ще използваме личните ви данни?

Ние ще пазим вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в настоящото известие за поверителност, и за да изпълним правните си задължения, но не повече от седем години след като поискате да спрете да получавате съобщения. Няма да съхраняваме повече данни, отколкото се нуждаем.

Вашите права

При определени обстоятелства, ако пребивавате в ЕС или ако вашите данни се обработват във връзка с една от нашите европейски компании, имате права съгласно законите за защита на личните данни, включително правото на достъп; правото на поправка; правото на забравяне; правото на ограничаване на обработката; правото на преносимост на данните; и правото на възражение. Ако желаете да упражнявате правата си, моля, свържете се с privacy@Clippingpoint.com. Ние уважаваме вашите права и ще ви помогнем да ги упражнявате, доколкото можем. Тези права не са абсолютни - в някои случаи те няма да се отнасят до вас.

Изключения (например, ако трябва да обработим данните, за да изпълним нашите собствени законови задължения ). Ако това е така, ще ви уведомим.

Вашите права включват правото на:

Достъп до вашата лична информация. Изисквайте от нас да коригираме грешките във вашата информация, които сме допуснали.

Изисквайте да изтриваме лична информация за вас в определени ситуации.

Изисквайте личната информация, която сте предоставили на нас, в структуриран, формат и имаме право да предава тези данни на трета страна в определени ситуации.

Оспорвайте използването на личните ви данни за маркетингови цели.

Можете да обжалвате решения, които се взимат с автоматизирани средства (включително профилиране), които ви засягат или от които произлизат правни последици.

Можете да се противопоставяте на обработването на вашата лична информация.

Да спрете достъпа до обработка на личната ви информация при определени обстоятелства.

"Бисквитки" и други механизми за проследяване

Можем да използваме „бисквитки“, „уеб маяци“ и подобни технологии, било то сега или в бъдеще, за да поддържаме функционалността или да проследяваме използването на нашите услуги. Това осигурява по-добър достъп до тях и ни позволява да ги подобрим.

"Бисквитки в браузъра"

"Бисквитките" на браузъра представляват малък файл, който е на твърдия диск на корпютъра ви. Те започват да комуникират с нашите сървъри, или тези на други компании, които са оторизирани да събират данни за нас и позволяват разпознаването на вашето устройство. Може да използвате инструментите на компютъра ви, за да включите или изключите някои от "бисквитките" на браузъра или за да съобщите, когато се изпраща "бисквитка". Ако обаче изключите определени или всички "бисквитки" на браузъра, то тогава няма да имате достъп до определени части на уебсайтове или до някои наши услуги.

Бисквитки с Flash

Някои функции на нашите услуги могат да използват локално съхранени обекти, наречени Бисквитки с Flash, за събиране и съхраняване на информация за вашите предпочитания и навигация до и от нашите уебсайтове. Влючваме и „бисквитки“ и в нашите видео плеъри, използвани от трети страни, за да следим броя на уникалните зрители, които виждат видеопрессъобщението на даден клиент и предоставят обобщени отчети. „Бисквитките“ с Flash не се управляват от същите настройки на браузъра, които се използват за „бисквитките“ в браузъра. За да научите как можете да управлявате настройките си за „бисквитките“ на Flash, посетете страницата с настройки на Flash плеъра на уебсайта на Adobe. Ако забраните или откажете „бисквитките“ на Flash, моля, имайте предвид, че няма да имате достъп до някои наши услуги, или те няма да функционират правилно.

Уеб маяци

Нашите Услуги могат да съдържат малки електронни файлове, известни като уеб маяци (наричани също ясни GIF-ове, пикселови маркери, пиксели за проследяване и GIF файлове с един пиксел), които ни позволяват да преброим потребителите, които са посетили съответните страници или са отворили поща и други свързани с уебсайтове. Уеб маяците в маркетингови кампании по електронна поща, съобщения за пресата или други видове комуникации или съдържание ни позволяват да следим вашите отговори и вашите интереси, предложения и уеб страници. Можем да използваме уеб маяци и / или други технологии за проследяване, за да събираме информация за вас, когато взаимодействате с нашите услуги, имейли, съобщения за пресата или други видове комуникации или съдържание, включително информация за поведението ви при сърфиране и купуване.

Аналитични услуги

Ние или нашите партньори също така използваме услуги за уеб анализ, които понастоящем включват, но не се ограничават единствено до Google Analytics и Adobe Analytics. Такива услуги за уеб анализи използват бисквитки и подобни технологии, за да анализират как потребителите използват домейните. Генерираната информация за използването на домейна (включително съкратения ви IP адрес) се предава на съответните услуги за уеб анализ. Тази информация се използва за оценка на използването на домейна от посетителите, съставяне на статистически отчети за дейността на домейна и предоставяне на други услуги, свързани със сайта и интернет използването. Такива услуги могат също да събират информация за използването на други уебсайтове от посетители на домейн. За повече информация за Google Analytics или за отказване от Google Analytics посетете https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. За повече информация относно Adobe Analytics или за отказване от Adobe Analytics, моля, посетете: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.php.

Функция, забраняваща проследяването

Някои браузъри поддържат функцията „не проследявай“, която е предназначена да бъде сигнал към уебсайтове, за които не искате да се знае, че посещавате. Нашите услуги понастоящем не променят начина, по който работят, въз основа на откриването на сигнал „не проследявай“ или подобен сигнал. Можете обаче да деактивирате определено проследяване, както е описано в раздела „Бисквитки и други механизми за проследяване“ по-горе (напр. чрез деактивиране на „бисквитките“). Можете също така да се откажете от някои поведенчески реклами, като следвате инструкциите в раздела „избор“ по-долу.

Вашият избор

Отказване от маркетинговите комуникации. Можете да получите определени промоционални или информационни съобщения от нас. Когато това се изисква от закона, промоционалните съобщения ще бъдат изпратени само с ваше съгласие. Можете да се откажете от промоционалните имейли по всяко време, като следвате инструкциите в долната част на имейлите. Моля, имайте предвид, че някои електронни съобщения може да са необходими за работата на нашите услуги. Можете, обаче, да продължите да получавате тези имейли, свързани с вашия акаунт или с нашите услуги, дори ако се отпишете.

Прикривайте самоличността си

Журналистите и другите, които използват ProfNet Experts, могат да изберат да не разкриват своята идентичност, когато са в пряка комуникация с експерти и служители, като следват указанията на този уебсайт, за да „прикрият” своята идентичност.

Достъп, актуализиране или изтриване на личната ви информация

Ние ценим точността на информацията, която имаме за вас. Можете да осъществите достъп, да актуализирате или да изтриете информацията си (или в някои случаи да се противопоставите на нейната обработка) по всяко време, като следвате указанията, налични на страницата за регистрация на съответната услуга или да ни изпратите имейл на privacy@Clippingpoint.com.

print

Print

web

Web

social

Social

tv

Tv

radio

Radio