Резюме на системата

Специализиран инструмент за изготвяне на медиа клипинги

Това е един от най-полезните и удобни инструменти в нашата платформа. Приложението дава възможност за създаване на клипинги по зададен от клиента дизайн, с точно определени параметри. Този инструмент подпомага дейността на експертите, които правят периодично клипинг и медиа мониторинг и им спестява много време и усилия при филтрацията на материалите и оформянето на готовия продукт.