Резюме на системата

Достъп до архивна информация

Компанията ни притежава архив на публикации в медиите от 1990 година до момента. Базата данни дава възможност да се правят справки по ключови думи, теми, години, автори, издания, заглавия, подзаглавия и др.