Възможност за съхраняване на материалите в DOC, PDF, XML, както и трансфер през API

Нашата платформа предлага пълен набор от формати на файлове. DOC, PDF, XML, HTML, както и предлагаме трансфер на информацията през API или SCRAPI и др. Същевременно имате възможност да изберете от множество различни визии за получаване на бюлетините Ви или да изработим специално за Вас нова такава.

Поискайте Демо