Резюме на системата

Възможност за съхраняване на материалите в DOC, PDF, XML, както и трансфер през API

Нашата платформа предлага изходящи данни във всички формати на файлове: DOC, PDF, XML, HTML, както и трансфер на данни през API, SCRAPI и др. Същевременно имате възможност да изберете от множество различни визии за получаване на бюлетините Ви или да изработим специално за Вас нов дизайн.