Резюме на системата

Индивидуален достъп с парола и потребителско име

Софтуерът предлага йерархически построен достъп и позволява получаването на индивидуални настройки по информационните масиви. Тази функционалност дава възможност винаги да се ползват последните настройки на филтри и ключови думи, както и опция за изцяло индивидуални настройки между потребителите от една корпорация.
Платформата www.clippingpoint.bg предлага възможност за достъп с потребителско име и парола на един или група от потребители от една компания/организация.