Резюме на системата

Новини и сентимент в реално време

Всяка една статия в платформата бива кодирана и оценена от сложен алгоритъм, използващ богата библиотека от семантични бази данни, които дават изключително точна оценка на материалите. След автоматичната оценка от изкуствен интелект, наши медийни анализатори правят проверка и нанасят корекции, ако е необходимо.