Възможност вие сами или наш експерт да настрои теми и ключови думи

В продължение на казаното за опциите за търсене, платформата е снабдена с много добре лесен и мощен инструмент за филтрация на информацията. може да правите лесно и сами теми (бюлетини, клипинги, категории и пр.), като към всяка тема може да създавате много подтеми. Може да залагате, основни и второстепенни ключови думи, както и да задавате изключващи кл. думи. Наш експерт ще Ви помогне или настрои кл. думи.

Поискайте Демо