Резюме на системата

Възможност вие сами или наш експерт да настрои теми и ключови думи

Платформата разполага с удобен и функционален инструмент за филтрация на информацията, който дава възможност за индивидуално задаване на теми (бюлетини, клипинги, категории и др.), като към всяка тема могат да бъдат създадени допълнителни подтеми. Има опция да се залагат основни и второстепенни ключови думи, както и изключващи такива. Наш експерт ще Ви помогне в случай на необходимост.