Нашите услуги

Мониторинг и клипинг на радио и телевизия

Пакетът от електронни медии на ClippingPoint включва пълен мониторинг на 4 телевизионни и 4 радио програми, и 24-часов запис на 5 телевизионни програми. Възможност за получаване на пълен транскрипт, аудио и видео файл на предаване по предварителна заявка на клиент. Всички материали за деня, както и архива, могат да бъдат намерени на уеб сайта на агенцията. Материалите от петте записвани програми могат да бъдат предоставени по заявка на клиента до два часа след поискване на материала. Възможност за резюмиране на теми и гости още по време на самото предаване.

Какво предлагаме

Извършваме клипинг и медиа мониторинг на целия национален, регионален и периодичен печат в България. Информацията се обработва по ключови думи или теми. Обработените материали от печата са достъпни по всяко време в клиентската ни платформа за пресклипинг и медиен мониторинг www.clippingpoint.bg. Всяка статия съдържа информация за изданието, автора, датата на публикацията, както и сканирано изображение на страницата, в която е тя, линк към материала и визуализация. Предлагаме и ежедневен резюме мониторинг и подредба на материалите според заложените изисквания и критерии.

ClippingPoint извършва пълен мониторинг на интернет издания на български език - информационни агенции, портали, специализирани страници и др. Всеки материал съдържа текст, сканирано изображение на онлайн страницата, линк към оригиналната статия. Материалите са категоризирани по ключови думи или теми.

Пакетът от електронни медии на ClippingPoint включва пълен мониторинг на 4 телевизионни и 4 радио програми, и 24-часов запис на 5 телевизионни програми. Възможност за получаване на пълен транскрипт, аудио и видео файл на предаване по предварителна заявка на клиент. Всички материали за деня, както и архива, могат да бъдат намерени на уеб сайта на агенцията. Материалите от петте записвани програми могат да бъдат предоставени по заявка на клиента до два часа след поискване на материала. Възможност за резюмиране на теми и гости още по време на самото предаване.

Извършване на мониторинг на социални медии по заложени критерии и ключови думи на клиента. Достъп до съдържание в реално време с цел да следите, разбирате и управлявате органичния разговор в социалните медии. Тази услуга ви помага да следите в реално време мненията на потребителите за вашата компания или клиент. Материалите са категоризирани по ключови думи. Всеки материал съдържа текст и линк към оригиналната статия, коментар, пост и др.

ClippingPoint осъществява и анализира медийна информация на база заложени от клиента цели и изисквания, количествена и качествена обработка на цялата информация, сравняване с рекламни еквиваленти (AVE), изчисляване на достигането (Reach) на всяка една публикация до съответната аудитория на медията, изчисляване на публикациите спрямо тарифите за платена публикация (PR Value). Медийните анализи включват анализ на компания и нейните конкуренти, анализ на личност и анализ на конкретна тема. Възможности за сравняване на медийното отразяване на две или повече компании в определена сфера на дейност. Анализ на медийния отзвук на кампания или събитие.

Анализ, включващ изчисляване на рекламната стойност на PR публикации и реклами. Рекламен мониторинг в целия национален, регионален и периодичен печат. Предоставяне на информация за името на медията, разположението на рекламата и заеманата площ на страницата, сканирано копие и хиперлинк към рекламата, както и други характеристики. Остойностяване на публикувани PR материали на базата на рекламните тарифи на медиите, както и изчисляване стойността на дадена рекламна кампания. Рекламният анализ може да бъде приложен за изчисляване на материали на Вашия бранд и за материали на конкуренти и партньори.

Сентимент или оценка да материал от преса, радио, телевизия, интернет и социални мрежи. Оценката включва характеризиране на материала като положителен, отрицателен, неутрален или амбивалентен. В интерфейса на платформата www.clippingpoint.bg сентиментът на новини се извършва в реално време и е наличен за всяка една новина с включена тоналност.

ClippingPoint извършва превод от български на английски език на клипинг материалите. Агенцията предлага различни форми на превод – на ежедневна, седмична и месечна база, под формата на дайджест или пълен превод на материалите от клипинга.