Рекламен мониторинг

Анализ, включващ изчисляване на рекламната стойност на PR публикации и реклами. Извършваме на рекламен мониторинг в целия национален, регионален и периодичен печат. Предоставяне на информация за името на медията, разположението на рекламата и заеманата площ на страницата , сканирано копие и хиперлинк към рекламата, както и други характеристики. Той може да се използва за остойностяване на публикувани PR материали на базата на рекламните тарифи на медиите, както и да се изчисли стойността на дадена рекламна кампания. Рекламният анализ може да бъде приложен както за изчисляване на собствени материали, така и за материалите на конкуренти и партньори.

Поискайте Демо