Медиа анализ

Clipping Point осъществява и анализира медийна информация на база заложени от клиента цели и изисквания. Количествена и качествена обработка на цялата информация. Сравняване с рекламни еквиваленти. Медийните анализи включват анализ на компания и нейните конкуренти, анализ на личност и анализ на конкретна тема. Възможности за сравняване на медийното отразяване на две или повече компании в сферата определена сфера на дейност. Анализ свързан с анализ на медийния отзвук на кампания или събитие.

Поискайте Демо